Kontakt

Prevádzka / Sklad / Korešpondenčná adresa


DAMO Slovakia s.r.o.
Trenčianske Stankovce 3044
913 11 Trenčianske Stankovce

Tel.: +421 220 924 329
E-Mail: objednavky@triumfnaradie.sk

Otváracia doba

Deň Čas
Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 15:30
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Fakturačná adresa

DAMO Slovakia s.r.o.
Konventná 5
811 03 Bratislava 1

IČO: 36344419
IČ DPH: SK2022010243

Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4002352542/7500
IBAN: SK65 7500 0000 0040 0235 2542
SWIFT: CEKOSKBX

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A Prievozská 32,
P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70